Nokas og advokatetikken

Medlemmene av Advokatforeningen har forpliktet seg på et etisk regelverk hvor det blant annet heter at «En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett», og at «En advokat skal søke å oppnå minnelige ordninger i den utstrekning klientens interesser tilsier det»..