Menighetens hyrder

Å være leder er en viktig og stor oppgave. Det påhviler en leder et enormt ansvar. Enten det er i næringslivet eller det offentlige. Eller som «hyrden» i kristne menigheter.