Katedralskolens verdifulle boksamling

KULTUR: Konservering innebærer mer enn å reparere skader. En skal best mulig gjenskape den opprinnelige tilstanden til et papirark eller en bok.