«Sammen for barn»

Et rekordstort beløp ble samlet inn under årets tv-aksjon. Også i vår landsdel åpnet folk lommebøkene. På landsbasis er sørlendingene blant dem som gir mest.