Kommunalt anarki i strandsonen

Vi er i ferd med å bygge ned strandsonen i galopperende tempo fordi vi har politikere som har sine egne definisjoner av «strandsonen». Med det resultat at vi i Vest-Agder har fått 1900 nybygg i strandsonen på fem år.