Motorferdsel i utmark

Støy er trolig det miljøproblemet som berører flest mennesker i landet vårt.