Mens nordmennene taler om 3-400 millioner kroner, er EUs krav nær fire milliarder kroner. Det er nesten så vi synes synd på den norske forhandlingsdelegasjonen. De befinner seg i et rått parti. På den ene siden av bordet sitter Norge, Island og Liechtenstein. På den andre siden EU-land som representerer 425 millioner mennesker. To forhandlingspartnere med helt ulike maktmidler. EU kan leve vel uten noen EØS-avtale. Norge og norsk næringsliv er avhengig av en ny EØS-avtale. Historien kjenner få eksempler på en så asymmetrisk forhandlingssituasjon.