Hytter og fellesskap

22 hytteeiere på Bragdøya, Svendsholmen, Langøya, Blomsterøya og Hestehaue risikerer å miste hyttene sine.