Livsglede for eldre

Stiftelsen har vakt stor nasjonal oppmerksomhet og slår nå altså gjennom politisk.