Søndagsåpne butikker

Nå har regjeringen sendt inn forslag om søndagsåpne butikker.