• KLAGEBEHANDLING: Tirsdag 25. juni behandlet PFU Slottets klage på Se og Hør for brudd på god presseskikk. F.v.: Alexander Øystå, Øyvind Brigg og Eva Sannum i Pressens Faglige Utvalg. FOTO: SCANPIX

Fru Hansen på Tveita

Kunnskapsløftet er drevet for langt. Nå er vi faktisk kommet dit at folk som vet hvordan pressen arbeider, får lov til å vurdere presseetikken. Hva skjedde med inkompetansen?