• MEDIEFLOM: Bombingen under Boston maraton er en meningsløs tragedie, skriver artikkelforfatteren, som også peker på den ekstreme informasjonsflommen vi utsettes for fra media, og som vi må lære oss å filtrere. Men vi må samtidig tenke konsekvenser og engasjere oss. FOTO: SCANPIX

Et liv i sunn fornektelse

Terror er en av mange ulmende trusler vi lever under hver dag, men de færreste lar det påvirke livene våre. Det ville skape et dårligere samfunn, hemme oss og undertrykke oss mer enn selve volden.