La dem få arbeidsfred!

Når en ny, amerikansk president tiltrer, får han 100 dagers fredningstid.