Behold Gjerstad-skogene for alle

Regjeringen legger opp til økt salg av Statskog SF sine skogeiendommer.