Feil under-visningsform

I USA har man undersøkt effekten av online undervisning.