• NASJONAL TRANSPORTPLAN: Artikkelforfatteren hevder at samferdselsetatene nå jobber systematisk med kompetanseutvikling for å sikre seg kvalifisert arbeidskraft, men innser at det også er nødvendig å hente inn flere utenlandske entreprenører for å nå målene. Bildet er fra E 39 vest for Kristiansand sentrum. FOTO: ARKIV

NTP: Penger er ikke alt

Å skaffe mer midler til norsk samferdsel er en ting. En like stor utfordring er det å bruke dem slik at vi får mest mulig veg og bane for pengene.