Godskesen i det "belærende" hjørnet

Eg er – i motsetnad til Frps Godskesen – oppteken av noko som heiter solidaritet.