• MANGFOLD: Artikkelforfatteren ønsker å påpeke at alt liv har en funksjon og berettigelse; fra sopp og lav til gjerdesmett og elg. FOTO: SCANPIX

"Når du skyter skogens konge…"

Mange av de artene det i dag kan jaktes på, er svært fåtallige. Vi mennesker bør i større grad innstille vår høsting fordi bestandene ikke har et stort nok overskudd.