Tannleger i konkurranse

Kanskje økt prisbevissthet og litt markedsmekanismer kan gjøre tannlegene både bedre og billigere.