Venstresiden mot jødehets

Kanskje mediene snart også tør å bringe stoff som ikke bare taler ensidig positivt om palestiner-araberne?