Varde eller vede?

Vi støtte på samme begrepsforvirring eller kulturkollisjon i forbindelse med overgangen til nytt årtusen.