• BYGGE VIDERE: "Det er strategisk meget uklokt og uheldig for arbeidet med å utvikle UiA som selvstendig kvalitetsuniversitet", skriver Knut Brautaset om en mulig fusjon med Høgskolen i Telemark. FOTO: ARKIV

Universitetet i Agder – en nasjonal institusjon på Sørlandet

Allianser kan være verdifulle. Men viktigst for UiA er det å bygge egen kvalitet – ikke fusjonere i bredden.