• KJØNNSULIKHET: Uansett om kvinner har lønnet arbeid eller ikke, er de hjemmets administrator. FOTO: SCANPIX

Likestilling ute, men ikke hjemme

Vi ønsker alle et likestilt samfunn. I arbeidslivet, vel og merke. På hjemmebane er forskjeller helt greit. Gjør det noe? Og for hvem?