En fundamentalists bekjennelser

Tyngdekraften har i mange år tiltrukket meg, ned mot verdenen under skosålene, der alt begynner og slutter, lenge før og etter Genesis og Endetid.