Medieoppslag eller nestekjærlighet?

For mange av oss handler tiggerdebatten om et svik fra myndighetenes side.