• Forbedringer av treningsfasiliteter, økt trenerkompetanse, landslagsskolen og norske klubbers spillerutviklingsmodeller har bidratt til utvikling og gode resultater, men vi kan bli enda bedre, mener artikkelforfatteren. Bildet er fra kampen MK-Vidar i oktober 2012. FOTO: ARKIV

Talentløs talentsatsing?

Pyramiden og pengestrømmen må snus, spillerutviklingsarbeidet må lisensieres slik at enda flere klubber prioriterer spillerutvikling og talentarbeid.