• En av politiets oppgaver er overvåking av terrorsituasjonen, men artikkelforfatteren mener dette er en av de forhold som er rimelig langt unna vårt daglige behov for et operasjonelt og effektivt politi i bygd og by. FOTO: SCANPIX

Noe å reflektere over?

Det er forskjell på operasjonell tjeneste og overvåkning av terrorsituasjonen.