Kulturkollisjon

Det er slutt på valgkampen. Kulturkampen kan begynne.