• ET SCENARIO: Nåværende sykehusdrift i Kristiansand og Arendal kan bli avviklet. Bildet viser Sørlandet sykehus Arendal. ARKIVFOTO

Nytt sykehus på Sørlandet

KOMMENTAR: Kreftene bør samles om å etablere en ny sykehusenhet med robuste fagmiljøer – gjerne på et egnet sted langs E 18 mellom Kristiansand og Arendal.