Dårlig service!

Jeg har forståelse for at både tog, fly, buss og ferje kan være forsinket. Det er måten de ansvarlige håndterer den kjedelige situasjonen på, som skiller den gode servicen fra den bedritne. Dårlig service er det verste jeg vet!