• mike - lørkomm 131012 sykehus.jpg

Jo flere kokker, jo mer søl

Draumkvedet: Mens Sørlandet sykehus er i gang med en åpen planleggingsprosess om den fremtidige sykehusstrukturen på Sørlandet, har styrets nestleder og Aust-Agders fylkesordfører allerede konkludert.