Den brysomme åpenheten

Det er viktig at kommunane og arkivtenesta i kommunane har god nok programvare og tilstrekkelege rutinar og personalressursar til å sikra at det offentlege innsynet ikkje går utover personvernet.