• PUBLIKUMSPOTENSIAL: Museet i Hanstholm, hvor man ikke har de store kanonene, har man ca. 60.000 årlig besøkende, skriver artikkelforfatteren. Det at Møvik Fort har i behold en av de originale, monstrøse kanonene, sier sitt om mulighetene for økt besøkstall. FOTO: ARKIV

Kroodden og Møvik Fort – en europeisk attraksjon!

Årlig brukes nærmere 800.000 kr til drift og vedlikehold av Møvik Fort. Dette er ikke tilstrekkelig til å stoppe forfallet.