Reinkarnasjon eller oppstandelse?

Samtidig med at interessen for statskirken stadig minsker, fortsetter interessen for de evige spørsmål å vokse på en ny, udogmatisk måte. Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor går jeg?