Gi plass til tanken

Ved å stoppe opp litt, kan vi fundere over hva slags valg vi har eller hva vi vil foreta oss.