En oppklaring

Beklager en litt lite gjennomtenkt setning.