Viktig reform

Vi tar for gitt at særlig Arbeiderpartiet vil gripe denne muligheten til å påvirke en overmoden reform av det kommunale forvaltningsnivået.