Omdal på jordet

Jeg har alltid lest Sven Egil Omdal med den største interesse og respekt, og vil nok fortsatt gjøre det.