Flere seniorer i arbeid

Norge står foran store demografiske endringer, som også arbeidslivet må håndtere på en fornuftig måte.