Nye koster på Kilden

Begge jobbene krever sin sjef.