• KRAFTOVERSKUDD: Siden Norge allerede i dag har et betydelig og økende kraftoverskudd, skriver artikkelforfatteren, må strømmen eksporteres for å unngå at strømprisene faller. Men overføringskapasiteten er begrenset, eksporten hindres, strømprisene vil falle, og kraftverkene vil tape penger. FOTO: SCANPIX

Om energi og drømmen om Europas «oppladbare grønne batteri»

Grønne sertifikater er vår tids avlatsbrev symbolisert ved gigantiske vindturbiner. Resultatet av elsertifikater er at store naturverdier raseres.