Båtplasser i Lillesand

Siden folk ikke får noe igjen for lånet som ytes kommunen, blir det vel rimeligst å gi købeløpet pluss 7 – 10 % rente igjen som takk for lånet.