Urettferdig behandling

Pensjonistpartiets Salvesen mener pensjonister og uføre blir urettferdig behandlet mht. skatt og indeksreguleringer.