Omsorg i særklasse!

Innsendere ønsker å takke Bispegra omsorgssenter.