• sx6fc380.jpg FOTO: SCANPIX

Sp innfrir den digitale allemannsretten

Folk i distriktene og på bygda skal ha like godt bredbånd som folk i byene.