Bedre eldreomsorg krever politisk handlekraft

Frp ønsker at finansieringsansvaret overføres fra kommunene til staten.