Forskjell mellom Finland og Norge

I Finland nyter lærerne respekt — både hos elevene og foreldrene.