Fleksibel høst- og vinterferie?

For noen år siden hadde vi oppe i oppvekststyret at elever/foreldre som ville, kunne ta ut seks dager i en tre ukers periode i høst-/vårsemesteret.