• Norske bistandsorganisasjoner kan i all hovedsak vise til en anstendig administrasjonsprosent, skriver artikkelforfatteren. For Strømmestiftelsen er den for eksempel 4,5 prosent. FOTO: SCANPIX

Virker bistanden?

Når arbeidet til en bistandsorganisasjon skal vurderes, er det de endelige resultatene i form av utvikling og redusert fattigdom vi bør bli dømt etter.