Media en aktiv, politisk aktør

Av hensyn til demokratiske prinsipper og likebehandling av konkurrerende partier foran et valg ber vi om at mediene tar med samtlige landsdekkende partier i sine valgomater.